14-15. NOVEMBAR 2020.


generalni sponzor

Poštovane kolege i prijatelji,

 

Velika je čast i zadovoljstvo poželeti vam najsrdačniju dobrodošlicu na „Četvrti Internacionalni kongres Udruženja koronarnih jedinica Srbije”, koji će se održati 14. i 15. novembra, 2020. godine u virtuelnom izdanju.

Ove godine Udruženje koronarnih jedinica obeležava 22 godinu svog postojanja i rada. Iako formalno registrovano 2010. godine, Udruženje postoji od 1998. godine. Tada je njegovo formiranje inicirala i organizovala prof. dr Zorana Vasiljević sa kolegama, iz tada postojećih 18 koronarnih jedinica, a da bi već naredne godine Udruženje okupilo svih tadašnjih 46 koronarnih jedinica u Srbiji. Cilj postojanja Udruženja je unapređenje dijagnostike i lečenja bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom i urgentnim kardiološkim stanjima.

Tradicija duga 22 godine izdvojila je Udruženje koronarnih jedinica kao mesto sinteze najnovijih i najznačajnijih dostignuća iz oblasti kardiologije. Zadatak koji se postavio pred Udruženje koronarnih jedinica proistekao je iz potrebe za smanjenjem mortaliteta bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom i drugim urgentnim stanjima koja se zbrinjavaju u koronarnim jedinicama.

Višedecenijski izazovi u radu koronarnih jedinica doprineli su unapređenju rada i povećanju njihovog broja, sa početnih 18 na sadašnjih 57. Okupljanjem izuzetnih entuzijasta,profesionalaca, kardiologa i internista, lekare koronarnih jedinica, njihovom aktivnošću i predanošću, postignut je veliki stručni i organizacioni napredak u dijagnostici i lečenju najtežih bolesnika. Na stručnim sastancima koje Udruženje tradicionalno organizuje svih ovih godina, svedoci smo usvajanja najsavremenijih doktrina iz oblasti farmakoterapije, interventnog lečenja i primene uređaja u lečenju kardiovaskularnih bolesti.

Četvrti Internacionalni kongres UKJS 2020, skup međunarodnog karaktera sa eminentnim predavačima, multidisciplinarnim pristupom doprinosi unapređenju i razvoju dijagnostičkih i terapijskeh mogućnosti i zbrinjavanju najtežih stanja iz oblasti kardiologije u skladu sa najnovijim dostignućima.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 13 poena za predavače i 8 poena za pasivne učesnike. Očekujemo da će kongres ispuniti vaša očekivanja i omogućiti vam susret sa najnovijim edukativnim dostignućima i praktičnim sadržajem iz oblasti kardiologije.

Prof. Dr Milovan Petrović, Predsednik UKJS
Prof. Dr Goran Davidović, Predsednik Organizacionog odbora Kongresa UKJS 2020
Prof. Dr Zorana Vasiljević, Počasni predsednik UKJS i predsednik Naučno-Organizacionog odbora